NBI Ekspeditsiooni AS korraldab regulaarseid vedusid Eesti ja Rootsi, Soome, Poola, Venemaa, Läti ja Leedu vahel. Kõik autod omavad rahvusvaheliste vedude litsentsi. Samuti omame Ekspedeerija-, CMR ja TIR kindlustust.
Rahvusvahelisteks vedudeks kasutame Mercedes-Benz autosid.
Väikesaadetiste ja osakoormate veol kasutame väiksema kandejõuga autosid. Kõik meie autojuhid on varustatud mobiiltelefonidega. Erinev autode park võimaldab operatiivselt kohale toimetada saadetisi vastavalt kliendi vajadusele.

234