NBI Ekspeditsiooni AS tolliterminaal võtab vastu eksport-, import- ja transiitkaupasid.
Me korraldame kaupade kohalevedu klientidele ja eksporditavate kaupade kokkuvedu terminaali. Kasutusel on tagaluuk-tõstukiga autod. Meie tolliterminaal ja tolliladu on soe, varustatud kaasaegsete tõstukitega ja nõuetekohase tuletõrje- ja valvesignalisatsiooniga. Tollilaos on võimalik ladustada kaupasid pikaajaliselt tollijärelvalve all.

sima2